Logo

Kardiologia

Doktor

lek. med. Kazimierczak Piotr

kardiolog

specjalizacje:
- USG serca, 
- próby wysiłkowe na bieżni, 
- opisy holterów EKG i ciśnieniowego

Lekarz specjalista zajmujący się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego zarówno wrodzonymi jak i nabytymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem. Specjalizujący się w konsultacjach kardiologicznych.

- porady,
- konsultacje,
- ewentualne kierowanie do hospitalizacji szpitalnych,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- profilaktyka chorób układu krążenia.

Leczone schorzenia:
- niewydolność krążenia, łącznie z powikłaniami,
- ostre zespoły wieńcowe, w tym zawały,
- choroby zastawek serca,
- choroba niedokrwienna serca,
- zaburzenia rytmu serca,
- nadciśnienie tętnicze.

WYKONUJE
- EKG serca
- ECHO serca
- Próby wysiłkowe

Badanie EKG
Badanie EKG: to bardzo popularny zabieg diagnostyczny, który wykonywany jest celem wykrycia niektórych chorób serca. EKG jest badaniem w pełni bezpiecznym i nieinwazyjnym, które może zostać wykonane zarówno u dziecka, nawet u niemowlęcia, jak i u człowieka dorosłego.

Badanie EKG jest wykonywane w przypadku podejrzenia u pacjenta niektórych chorób serca. Przede wszystkim badanie EKG jest wykonywane u pacjentów, u których pojawił się ból w klatce piersiowej. Dlaczego? Dlatego, że w takiej sytuacji badanie to pozwala uwidocznić czy ból w klatce piersiowej u pacjenta nie został wywołany chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego oraz zawałem serca. Ponadto, kolejnym wskazaniem do wykonywania badania EKG są zasłabnięcia i omdlenia w wywiadzie u pacjenta. Dodatkowo, badanie EKG wykonywane jest również u tych osób, u których istnieje podejrzenie obecności zaburzenia czynności, czyli rytmu serca. Pacjent, u którego jest takie podejrzenie, zwykle zgłasza uczucie kołatania i 'niepokoju' w klatce piersiowej. Badanie EKG wykonywane jest też regularnie u osób z rozpoznaną już wcześniej arytmią serca celem monitorowania włączonego już wcześniej leczenia. Badanie EKG często jest też zlecane osobom cierpiącym z powodu nadciśnienia tętniczego krwi.

Do badania EKG nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy pamiętać jedynie o tym, aby na co najmniej godzinę przed badaniem nie pić kawy ani innych napojów zawierających kofeinę, jak również nie palić papierosów. Przed wykonaniem badania EKG warto jest też chwile odpocząć, czyli nie należy go wykonywać bezpośredniego po wysiłku fizycznym. W przeddzień badania nie powinno się też spożywać alkoholu ani intensywnie ćwiczyć.

Badanie EKG jest badaniem w pełni bezpiecznym. Pacjent, który będzie miał wykonywane badanie, musi rozebrać się od pasa w górę, jak również podciągnąć nogawki spodni i opuścić skarpetki, w przypadku kobiet dopuszczalne jest, aby na nogach pozostały cienkie rajstopy. Następnie pacjent musi położyć się na wznak na leżance w gabinecie zabiegowym, gdzie będzie wykonywane badanie. Pielęgniarka, która będzie wykonywała badanie, musi odtłuścić skórę pacjenta za pomocą alkoholu lub benzyny, zamiast tego można też użyć specjalnego żelu do EKG. W następnej kolejności do klatki piersiowej badanego przyczepiane są elektrody w liczbie sześciu, mają one specjalne, gumowe przyssawki lub też gumowe paski. Z kolei na nadgarstki i kostki badanego zakładane są elektrody, które swoim wyglądem przypominają duże spinacze. Po założeniu elektrod pielęgniarka może już włączyć elektrokardiograf, który dzięki elektrodom odbiera sygnały ze skóry pacjenta, są one następnie wzmacniane i zapisywane na papierze w postaci tzw. zapisu EKG.
Echo serca
Echokardiografia: Echokardiografia jest badaniem znanym potocznie jako USG serca. Obecnie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych badań diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej w ramach oceny sprawności funkcjonowania serca. Pozwala ocenić nie tylko jego budowę, ale także określić czy funkcjonuje prawidłowo. Echokardiografia wykonuje się  w przypadku okresowej kontroli oraz podejrzenia schorzeń układu krążenia, przede wszystkich dotyczących mięśnia sercowego. Należą do nich: choroba niedokrwienna serca, ostry zespół wieńcowy, niewydolność serca, kardiomiopatia, wady serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie wsierdzia, zator tętnicy płucnej, choroby aorty, choroby osierdzia. Dzięki łatwej dostępności tego badania USG serca jest też często wykorzystywane w medycynie sportowej. Kardiolog może skorzystać  z kilku różnych rodzajów badania echokardiograficznego. Najczęściej wykonywane jest badanie przezklatkowe polegające na oglądaniu struktur serca poprzez przyłożenie głowicy USG do klatki piersiowej w okolicy serca. W trakcie badania pacjent kładzie się na leżance w sposób wskazany przez badającego. Wykonujący badanie pokrywa skórę albo głowicę aparatu specjalnym żelem po czym przykłada ją do ciała. W trakcie badania lekarz ocenia rozmiary, budowę czynność przedsionków i komór serca. Echokardiograf pozwala także zdiagnozować dysfunkcję zastawek serca oraz umożliwia nam dokonanie pomiarów przepływu krwi pomiędzy poszczególnymi jamami serca.
Holter EKG
HOLTER EKG: Wykonujemy dobowe badania pracy serca. Badanie Holter EKG polega na monitorowaniu pracy serca standardowo przez około 24 godziny. Pozwala ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności.
Umożliwia ocenę nierównego, zbyt szybkiego lub zbyt wolnego bicia serca, pojawiającego się o różnych porach dnia i nocy, a także wykrywa bezbólowe niedokrwienie mięśnia sercowego.
Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta (takich jak zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej) ze zmianami w EKG.
Badania wykonywane jest też w celu potwierdzenia/wykluczenia kardiologicznych przyczyn omdleń lub zasłabnięć. Ponadto badanie to pozwala lekarzowi znaleźć związek z objawami odczuwanymi przez chorego i jego pracą serca.
Holter Ciśnieniowy
HOLTER CIŚNIENIOWY: Wykonujemy 24-godzinne badanie monitorujące ciśnienie tętnicze. Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to ok. 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 min w nocy. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby. Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.

Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.
Próby wysiłkowe
Wysiłkowe badanie EKG jest podstawową metodą diagnozowania choroby wieńcowej. W trakcie próby wysiłkowej, gdy pacjent maszeruje na bieżni,  kontrolowana jest praca serca i ciśnienie krwi. ... Serce inaczej pracuje w stanie spoczynku, inaczej, gdy organizm jest narażony na wysiłek.  Dlatego, żeby dokładnie zbadać, jak działa ten istotny organ nie wystarczy zwykłe badanie EKG, trzeba także regularnie wykonywać próbę wysiłkową, czyli wysiłkowe badanie elektrokardiograficzne. Okazuje się bowiem, że pod wpływem wysiłku ujawniają się niektóre schorzenia kardiologiczne. Dlatego badanie jest konieczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i chorobą wieńcową, ale powinni je regularnie robić także sportowcy.

EKG wysiłkowe - wskazanie
Skierowanie na próbę wysiłkową powinien otrzymać pacjent, u którego występują niepokojące objawy towarzyszące chorobie wieńcowej:
- niewyjaśniony ból w klatce piersiowej
- otyłość
- nadciśnienie
- wysoki poziom cholesterolu
Dodatkowym wskazaniem w takich sytuacjach jest palenie papierosów i występujące u bliskich krewnych choroby serca.

Próbę wysiłkową wykonuje się także w diagnostyce i leczeniu choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, w rehabilitacji pozawałowej, gdy trzeba ocenić wydolność układu krążenia. Badanie jest konieczne również przed planowaną koronografią i po operacji wszczepienia by-passów.

Jak wygląda próba wysiłkowa?
EKG wysiłkowe nie jest inwazyjnym badaniem, choć nie u każdego pacjenta można je wykonać. Przed badaniem do klatki piersiowej przyklejane są elektrody, a na ramieniu zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia. W pierwszej kolejności bada się EKG w stanie spoczynku. Potem wykonuje się pomiary w trakcie marszu na bieżni lub jazdy na rowerze stacjonarnym.  Próba wysiłkowa trwa około 20 minut i w tym czasie systematycznie zapisywane jest ciśnienie tętnicze krwi i EKG.

Na bieżni wykonywany jest tzw. protokół Bruce’a, w trakcie którego co 3 minuty wzrasta obciążenie,  zmienia się prędkość i nachylenie bieżni.trakcie jazdy na rowerze stacjonarnym prędkość stale jest taka sama, wzrasta natomiast obciążenia.

Badanie wysiłkowe przygotowanie
Przed badaniem należy ogolić skórę klatki piersiowej w miejscach naklejania elektrod. Ostatni posiłek pacjent powinien zjeść 3 godziny przed EKG (cukrzycy powinni mieć ze sobą coś do jedzenia). Trzeba jednak ze sobą zabrać wodę do picia. Przez 4 godziny badany powinien powstrzymać się od palenia papierosów. Dzień przed badaniem i w dniu EKG wysiłkowego zakazane jest picie alkoholu. Badanie najlepiej wykonywać w wygodnym stroju i obuwiu.
Na badanie nie należy przychodzić w ostatniej chwili, dobrze jest zarezerwować sobie pół godziny, żeby mieć czas na odpoczynek.

Right arrow

powrót do listy

Skontaktuj się z nami, żeby umówić wizytę

kontakt