Logo

Kardiologia

Doktor

lek. med. Przemysław Zieliński

kardiolog

specjalizacje:
- próby wysiłkowe na bieżni,
- opisy holterów EKG

Holter EKG
Holter EKG: Wykonujemy dobowe badania pracy serca. Badanie Holter EKG polega na monitorowaniu pracy serca standardowo przez około 24 godziny. Pozwala ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności.
Umożliwia ocenę nierównego, zbyt szybkiego lub zbyt wolnego bicia serca, pojawiającego się o różnych porach dnia i nocy, a także wykrywa bezbólowe niedokrwienie mięśnia sercowego.
Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta (takich jak zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej) ze zmianami w EKG.
Badania wykonywane jest też w celu potwierdzenia/wykluczenia kardiologicznych przyczyn omdleń lub zasłabnięć. Ponadto badanie to pozwala lekarzowi znaleźć związek z objawami odczuwanymi przez chorego i jego pracą serca.
Holter Ciśnieniowy
HOLTER CIŚNIENIOWY: Wykonujemy 24-godzinne badanie monitorujące ciśnienie tętnicze. Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to ok. 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 min w nocy. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby. Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.

Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.
Próby wysiłkowe
Wysiłkowe badanie EKG jest podstawową metodą diagnozowania choroby wieńcowej. W trakcie próby wysiłkowej, gdy pacjent maszeruje na bieżni,  kontrolowana jest praca serca i ciśnienie krwi. ... Serce inaczej pracuje w stanie spoczynku, inaczej, gdy organizm jest narażony na wysiłek.  Dlatego, żeby dokładnie zbadać, jak działa ten istotny organ nie wystarczy zwykłe badanie EKG, trzeba także regularnie wykonywać próbę wysiłkową, czyli wysiłkowe badanie elektrokardiograficzne. Okazuje się bowiem, że pod wpływem wysiłku ujawniają się niektóre schorzenia kardiologiczne. Dlatego badanie jest konieczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i chorobą wieńcową, ale powinni je regularnie robić także sportowcy.

EKG wysiłkowe - wskazanie
Skierowanie na próbę wysiłkową powinien otrzymać pacjent, u którego występują niepokojące objawy towarzyszące chorobie wieńcowej:
- niewyjaśniony ból w klatce piersiowej
- otyłość
- nadciśnienie
- wysoki poziom cholesterolu
Dodatkowym wskazaniem w takich sytuacjach jest palenie papierosów i występujące u bliskich krewnych choroby serca.

Próbę wysiłkową wykonuje się także w diagnostyce i leczeniu choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, w rehabilitacji pozawałowej, gdy trzeba ocenić wydolność układu krążenia. Badanie jest konieczne również przed planowaną koronografią i po operacji wszczepienia by-passów.

Jak wygląda próba wysiłkowa?
EKG wysiłkowe nie jest inwazyjnym badaniem, choć nie u każdego pacjenta można je wykonać. Przed badaniem do klatki piersiowej przyklejane są elektrody, a na ramieniu zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia. W pierwszej kolejności bada się EKG w stanie spoczynku. Potem wykonuje się pomiary w trakcie marszu na bieżni lub jazdy na rowerze stacjonarnym.  Próba wysiłkowa trwa około 20 minut i w tym czasie systematycznie zapisywane jest ciśnienie tętnicze krwi i EKG.

Na bieżni wykonywany jest tzw. protokół Bruce’a, w trakcie którego co 3 minuty wzrasta obciążenie,  zmienia się prędkość i nachylenie bieżni.trakcie jazdy na rowerze stacjonarnym prędkość stale jest taka sama, wzrasta natomiast obciążenia.

Badanie wysiłkowe przygotowanie
Przed badaniem należy ogolić skórę klatki piersiowej w miejscach naklejania elektrod. Ostatni posiłek pacjent powinien zjeść 3 godziny przed EKG (cukrzycy powinni mieć ze sobą coś do jedzenia). Trzeba jednak ze sobą zabrać wodę do picia. Przez 4 godziny badany powinien powstrzymać się od palenia papierosów. Dzień przed badaniem i w dniu EKG wysiłkowego zakazane jest picie alkoholu. Badanie najlepiej wykonywać w wygodnym stroju i obuwiu.
Na badanie nie należy przychodzić w ostatniej chwili, dobrze jest zarezerwować sobie pół godziny, żeby mieć czas na odpoczynek.

Right arrow

powrót do listy

Skontaktuj się z nami, żeby umówić wizytę

kontakt